Εγγύηση

Η πολιτική εγγύησης που προσφέρει κάθε προμηθευτής μπορεί να διαφέρει ως προς το χρονικό διάστημα ή/και τα σημεία που καλύπτει. Εμείς εφαρμόζουμε πιστά την πολιτική εγγύησης κάθε κατασκευαστή και είμαστε δίπλα σας για να φτάσουμε στην αμοιβαία αποδεκτή αντιμετώπιση του αιτήματος που μπορεί να προκύψει.

Η Kingboardz επεξεργάζεται κάθε αίτημα εγγύησης σε συνεργασία με τον εκάστοτε κατασκευαστή για την επικύρωση και έγκρισή του. Καλό είναι να γνωρίζετε από την αρχή πως κανένας κατασκευαστής δεν προσφέρει εγγύηση λόγω κακής χρήσης.

Η διαδικασία για να μπορέσει να εκκινήσει ένα αίτημα εγγύησης είναι η παρακάτω.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:

 • Αποδεικτικό αγοράς από την Kingboardz που να φέρει το όνομα του αγοραστή και την ημερομηνία αγοράς.
 • Αίτημα εγγύησης μπορεί να υποβάλει μόνο ο αρχικός αγοραστής.
 • Φωτογραφίες της σανίδας που να υποδεικνύουν εμφανώς τη ζημία ή τις ζημίες.
 • Κωδικό παραγωγής που εντοπίζεται στο πίσω και κάτω μέρος της σανίδας (όπου αυτό υπάρχει).
 • Τα προϊόντα προς επιστροφή πρέπει πάντοτε να συνοδεύονται από την γνήσια απόδειξη αγοράς, διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτά.

Η Kingboardz θα καθορίσει κατά πόσο το αίτημα καλύπτεται από την εγγύηση μετά την υποβολή της αίτησης ή μετά την παραλαβή του προϊόντος προς εξέταση. Χρηματική πίστωση ή αντικατάσταση του προϊόντος θα πραγματοποιείται μόνο μετά την επιβεβαίωση ότι πρόκειται όντως για προϊόν με κατασκευαστικό ελάττωμα ή αστοχία υλικού.

Οι σανίδες προοδευτικά έχουν μία φυσιολογική φθορά και τα υλικά μπορεί να αλλοιωθούν με την πάροδο του χρόνου. Η προσεγμένη φροντίδα της σανίδας μπορεί να επεκτείνει τον κύκλο ζωής της.


Η εγγύηση περιορισμένης ευθύνης των προμηθευτών δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ζημία από φυσιολογική φθορά.
 • Τρύπες και/ή προηγούμενες επισκευές.
 • Ζημία από μη ενδεδειγμένη φροντίδα, αποθήκευση ή λανθασμένο χειρισμό.
 • Ζημία από υπερβολική έκθεση σε ζέστη που περιλαμβάνει την άμεση έκθεση στον ήλιο, χρονικά εκτεταμένη αποθήκευση σε αυτοκίνητο και/ή αποθηκευτικό σάκο σανίδας.
 • Ζημία/σπάσιμο που οφείλεται σε κύματα ή πτώση κατά το σερφάρισμα.
 • Ζημία για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από ελάττωμα σε κατασκευαστικό/τεχνικό επίπεδο.


Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email info@supfun.gr ή καλέστε στο 6976 006266 και στο 6976 006323, προκειμένου να υποβάλετε το αίτημά σας ή για τυχόν απορίες.

 

Δείτε την πολιτική εγγύησης ανά προμηθευτή παρακάτω.

ANOMY BOARDS
ΕΓΓΥΗΣΗ 1+1

Παροχή εγγύησης για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση που κάνετε εγγραφή της φουσκωτής σανίδας SUP σας στο website του κατασκευαστή, λαμβάνετε εγγύηση για έναν πρόσθετο χρόνο.

Για να εκκινήσετε ένα αίτημα παρακαλούμε διαβάστε τη διαδικασία όπως αναφέρετε παραπάνω. Η Kingboardz με τη σειρά της επεξεργάζεται κάθε αίτημα εγγύησης σε συνεργασία με τον εκάστοτε κατασκευαστή για την επικύρωση και έγκρισή του.

CANDY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ SUP

Παροχή εγγύησης περιορισμένης ευθύνης για προϊόν με κατασκευαστικό ελάττωμα ή αστοχία υλικού. Η εγγύηση καλύπτει τον αρχικό αγοραστή για διάστημα 180 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση περιορισμένης ευθύνης δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ζημία από φυσιολογική φθορά.
 • Τρύπες και/ή προηγούμενες επισκευές.
 • Ζημία από μη ενδεδειγμένη φροντίδα, αποθήκευση ή λανθασμένο χειρισμό.
 • Ζημία από υπερβολική έκθεση σε ζέστη που περιλαμβάνει την άμεση έκθεση στον ήλιο, χρονικά εκτεταμένη αποθήκευση σε αυτοκίνητο και/ή αποθηκευτικό σάκο σανίδας.
 • Ζημία/σπάσιμο που οφείλεται σε κύματα ή πτώση κατά το σερφάρισμα.
 • Ζημία για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από ελάττωμα σε κατασκευαστικό/τεχνικό επίπεδο.

Για να εκκινήσετε ένα αίτημα παρακαλούμε διαβάστε τη διαδικασία όπως αναφέρετε παραπάνω. Η Kingboardz με τη σειρά της επεξεργάζεται κάθε αίτημα εγγύησης σε συνεργασία με τον εκάστοτε κατασκευαστή για την επικύρωση και έγκρισή του.

DWZDD

Για τα προϊόντα DWZDD παρέχεται εγγύηση διάρκειας ενός έτους.

Για να εκκινήσετε ένα αίτημα παρακαλούμε διαβάστε τη διαδικασία όπως αναφέρετε παραπάνω. Η Kingboardz με τη σειρά της επεξεργάζεται κάθε αίτημα εγγύησης σε συνεργασία με τον εκάστοτε κατασκευαστή για την επικύρωση και έγκρισή του.

 

i-99
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στην Εγγύηση Περιορισμένης Ευθύνης που παρέχει, το προϊόν δεν έχει αστοχία υλικού ή κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα. Η Εγγύηση Περιορισμένης Ευθύνης καλύπτει τον αρχικό αγοραστή για διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς.

Εξαιρέσεις

Η Εγγύηση περιορισμένης ευθύνης δεν καλύπτει μεταχειρισμένα προϊόντα, τα οποία έχουν μεταπωληθεί με την αποδοχή των όποιων ελαττωμάτων από τον τελικό πελάτη κατά την αγορά του προϊόντος.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να μην εφαρμόσει την Εγγύηση Περιορισμένης Ευθύνης σε περίπτωση που ο αρχικός πελάτης δεν επιστρέψει το φερόμενο ως ελαττωματικό προϊόν στο σημείο από όπου το αγόρασε.

Η Εγγύηση Περιορισμένης Ευθύνης δεν καλύπτει φθορές και ελαττώματα που πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας ή μέρους των ακόλουθων περιπτώσεων:

 • Πρόσκρουση, σύγκρουση με άλλα υλικά ή αντικείμενα, κατάχρηση, κακή χρήση, αμέλεια ή ακούσια καταστροφή που περιλαμβάνει χρήση σε ράμπες αναπήδησης ή τσουλήθρες.
 • Επιδιορθώσεις, μεταποιήσεις και/ή αλλαγές στην παραγωγή που δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τον κατασκευαστή ή από έναν από τους εγκεκριμένους εκπροσώπους του.
 • Μεταφορά, που περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό, τη φόρτωση, εκφόρτωση, πτώση και χειρισμό εκτός υδάτων.
 • Βαθουλώματα σε γωνίες (heel dents)
 • Κακές προσγειώσεις.
 • Αποχρώσεις σε χρώματα και σχέδια ενός προϊόντος τα οποία δεν επηρεάζουν την ικανότητα του προϊόντος για την χρήση για την οποία συστήνεται.
 • Χρήση για λόγους άλλους εκτός από αναψυχής, όπως διαγωνισμούς, επαγγελματίες αναβάτες, κέντρα ενοικίασης ή για διδακτικές λειτουργίες.
 • Ακατάλληλη ή μη εσφαλμένη αποθήκευση ή χειρισμός, που περιλαμβάνει την αποθήκευση του προϊόντος σε κλειστές, υγρές συνθήκες (π.χ. σε βρεγμένη τσάντα αποθήκευσης).
 • Έκθεση σε θερμοκρασίες πάνω από 60 βαθμούς και κάτω από 0 βαθμούς Κελσίου, καθώς και σε υπερβολική έκθεση στον ήλιο.
 • Δυνάμεις της φύσης, που περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό, κύματα, κύματα που σκάνε στην ακτή, σεισμοί ή φωτιές.
 • Συνεχιζόμενη χρήση του προϊόντος μετά τον εντοπισμό ελαττώματος.
 • Χρήση μεγαλύτερου πτερυγίου από αυτό που υποδεικνύεται ή προτείνεται.
 • Αποθήκευση ή μεταφορά ενός προϊόντος με κλειστό αεραγωγό ή αδυναμία να κλείσει ο αεραγωγός κατά τη χρήση.
 • Ακατάλληλο δέσιμο ή προσαρμογή αξεσουάρ, ιμάντων, δεσίματων, πτερυγίων και hydrofoils.
 • Φυσιολογική φθορά.
 • Ο,τιδήποτε εκτός από κατασκευαστικό ελάττωμα ή αστοχία υλικού.

Για να εκκινήσετε ένα αίτημα παρακαλούμε διαβάστε τη διαδικασία όπως αναφέρετε παραπάνω. Η Kingboardz με τη σειρά της επεξεργάζεται κάθε αίτημα εγγύησης σε συνεργασία με τον εκάστοτε κατασκευαστή για την επικύρωση και έγκρισή του.

KINGBOARDZ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Παροχή εγγύησης περιορισμένης ευθύνης για προϊόν με κατασκευαστικό ελάττωμα ή αστοχία υλικού. Η εγγύηση καλύπτει τον αρχικό αγοραστή για διάστημα 12 μηνών (1 έτος) από την ημερομηνία αγοράς.

Η συγκεκριμένη εγγύηση δεν καλύπτει άλλου είδους συνθήκες, όπως είναι η φθορά ή ελάττωμα που προκλήθηκε από:

 • πρόσκρουση με άλλο υλικό, αντικείμενο, ζέστη ή φωτιά.
 • σύγκρουση, κακομεταχείριση, κακή χρήση ή ακούσια ζημία.
 • μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση πτώση, μεταχείριση εκτός νερού ή παρόμοια.
 • έκθεση σε θερμοκρασίες πάνω από 70 και κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου.
 • μη εγκεκριμένες τροποποιήσεις ή επιδιορθώσεις.
 • επιδιορθώσεις.
 • χρήση της σανίδας μετά την υποβολή αιτήματος εγγύησης.
 • flat landings.
 • τη χρήση μεγαλύτερου πτερύγιου από αυτό που ενδείκνυται / τη χρήση ενός foil πτερυγίου.
 • εκτενή έκθεση στον ήλιο.
 • αποθήκευση της σανίδας σε κλειστές, υγρές συνθήκες (π.χ. σε βρεγμένη τσάντα αποθήκευσης)
 • χρήση σε περιβάλλον εμπορικής χρήσης, ενοικίασης ή εκπαιδευτικής φύσης

Για να εκκινήσετε ένα αίτημα παρακαλούμε διαβάστε τη διαδικασία όπως αναφέρετε παραπάνω. Η Kingboardz επεξεργάζεται κάθε αίτημα εγγύησης για την επικύρωση και έγκρισή του.

PATRIK BOARDS
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Παροχή εγγύησης περιορισμένης ευθύνης για προϊόν με κατασκευαστικό ελάττωμα ή αστοχία υλικού. Η εγγύηση καλύπτει τον αρχικό αγοραστή για διάστημα 12 μηνών (1 έτος) από την ημερομηνία αγοράς.

Η συγκεκριμένη εγγύηση δεν καλύπτει άλλου είδους συνθήκες, όπως είναι η φθορά ή ελάττωμα που προκλήθηκε από:

 • πρόσκρουση με άλλο υλικό, αντικείμενο, ζέστη ή φωτιά.
 • σύγκρουση, κακομεταχείριση, κακή χρήση ή ακούσια ζημία.
 • μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση πτώση, μεταχείριση εκτός νερού ή παρόμοια.
 • έκθεση σε θερμοκρασίες πάνω από 70 και κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου.
 • μη εγκεκριμένες τροποποιήσεις ή επιδιορθώσεις.
 • επιδιορθώσεις.
 • χρήση της σανίδας μετά την υποβολή αιτήματος εγγύησης.
 • flat landings.
 • τη χρήση μεγαλύτερου πτερύγιου από αυτό που ενδείκνυται / τη χρήση ενός foil πτερυγίου.
 • εκτενή έκθεση στον ήλιο.
 • αποθήκευση της σανίδας σε κλειστές, υγρές συνθήκες (π.χ. σε βρεγμένη τσάντα αποθήκευσης)
 • χρήση σε περιβάλλον εμπορικής χρήσης, ενοικίασης ή εκπαιδευτικής φύσης

Για να εκκινήσετε ένα αίτημα παρακαλούμε διαβάστε τη διαδικασία όπως αναφέρετε παραπάνω. Η Kingboardz με τη σειρά της επεξεργάζεται κάθε αίτημα εγγύησης σε συνεργασία με τον εκάστοτε κατασκευαστή για την επικύρωση και έγκρισή του.

SCK

Η SCK παρέχει εγγύηση διάρκειας δύο ετών για τις φουσκωτές σανίδες SUP και εγγύηση διάρκειας ενός έτους για τις σταθερές σανίδες SUP.

Για να εκκινήσετε ένα αίτημα παρακαλούμε διαβάστε τη διαδικασία όπως αναφέρετε παραπάνω. Η Kingboardz με τη σειρά της επεξεργάζεται κάθε αίτημα εγγύησης σε συνεργασία με τον εκάστοτε κατασκευαστή για την επικύρωση και έγκρισή του.

 

TIKI

Στα σετ προϊόντων Tiki παρέχεται εγγύηση ενός έτους στις ραφές και τις βαλβίδες.

Για να εκκινήσετε ένα αίτημα παρακαλούμε διαβάστε τη διαδικασία όπως αναφέρετε παραπάνω. Η Kingboardz με τη σειρά της επεξεργάζεται κάθε αίτημα εγγύησης σε συνεργασία με τον εκάστοτε κατασκευαστή για την επικύρωση και έγκρισή του.

 

UNIFIBER

1 έτος άνευ όρων + 1 έτος υπό προϋποθέσεις - Τι σημαίνει αυτό;

Η εγγύηση είναι έγκυρη για 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Όταν πραγματοποιείτε ένα αίτημα εγγύησης στο πρώτο έτος, η εγγύηση είναι άνευ όρων. Όταν πραγματοποιείτε ένα αίτημα εγγύησης στο δεύτερο έτος, το προϊόν θα πρέπει να έχει φθαρεί ξεκάθαρα από κατασκευαστικό λάθος.

Για να εκκινήσετε ένα αίτημα παρακαλούμε διαβάστε τη διαδικασία όπως αναφέρετε παραπάνω. Η Kingboardz με τη σειρά της επεξεργάζεται κάθε αίτημα εγγύησης σε συνεργασία με τον εκάστοτε κατασκευαστή για την επικύρωση και έγκρισή του.